Top
Hz. Meryem Ana Evi Derneği Resmi Web Sitesi

Kudüs’ten Efes’e (Efes Kilisesi)

Yeni Antlaşma’nın hiçbir metni, Kutsal Ruh’un inişi olan Pentekost gününü takiben eden dönemden, Patmos Adası’na sürgün olarak gönderildiği zamana kadar Aziz Yuhanna’nın hayatıyla ilgili açık bilgiler aktarmaz. Aynı şekilde Meryem Ana’nın hayatı ile ilgili olarak da neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz.

İsa’nın haç üzerinde ölümünün anlatıldığı Yuhanna İncil’i bölümüne göre, İsa’nın haçının altında bulunanlar tam da bu iki kişiydi: İsa’nın Annesi Meryem ve İsa’nın çok sevdiği öğrencisi [Yuhanna] (bkz. Yuhanna İncili 19,25-27).

Aziz Yuhanna ve Bakire Meryem hakkında sahip olduğumuz yegane tanıklık, kutsal Yazılarda Havarilerin İşleri kitabını kaleme alan İncil yazarı Aziz Luka’nın aktardığı üzere, Pentekost gününde duada bir araya gelen ilk Hristiyan topluluğuyla tam bir birlik içinde Meryem’in de bulunduğudur (bkz. Hav İş 1,14).

Efes şehri, İskenderiye ve Orontes (Asi ırmağı) üzerindeki Antakya’dan sonra Doğu’nun en yoğun nüfusuna, büyük bir limana ve çok önemli bir ticaret merkezine sahip olan bir şehriydi.

Gerçek anlamda denilebilir ki İncil’in Efes’te istikrarlı bir şekilde müjdelenmesi, Havari Pavlus’un bu yerde üç yıl boyunca kalmasıyla başladı (İ.S. 54-57 yılları).

Efes’te Yahudilerin varlığı oldukça çok dikkat çekiciydi. Müjdeleme görevindeki genel üslubuna göre Pavlus, önce Yahudilerden başladı ve üç ay süreyle görevini sürdürdü.

Hz. Meryem Ana Evi ile ilgili her türlü istek, eleştiri, öneri ve yorumlarınızı mesaj yazarak bize iletebilirsiniz.